Kupujesz bilety na

III dzień - Jazzbus showcase

7 marca 2020, godz.: 20:0020:00  Inwardness (Sur/Amar/Pysz)

Pierwszy muzyczny kontakt tych trzech artystów został zawiązany na koncercie w Monaco, w 2014 roku. Rok później spotykali się ponownie, tym razem na południu Francji. Spędzili kilka miesięcy w izolacji, w poszukiwaniu nowych form interakcji. Rezultatem ich spotkania jest swobodny, płynny dźwięk, cisza przeszywana subtelnymi szumami i szeptem. W Inwardness Maciek Pysz łączy siły z dwoma francuskimi artystami: Davy Surem i Davidem Amarem, tworząc ekspansywną, otwartą i poetycką muzykę rozwiniętą w południowej Francji i przywołującą otwarte przestrzenie Maroka: organiczne i surowe, a jednocześnie poszukujące introspekcji i "przestrzeni"."Spotkaliśmy się przypadkowo podczas koncertu w Monaco w 2014 roku. Wymieniliśmy nasze koncepcje życia, nasze sposoby myślenia o muzyce. To była artystyczna miłość od pierwszego wejrzenia! Postanowiliśmy spotkać się ponownie, aby stworzyć warsztat muzyczny, który miałby rezonować z naszą etyką i wprowadzić przełomowe techniki kompozytorskie, w których każda osobowość, poetycka dusza i zmysł koczownika, mieszały się w tym samym oddechu. Latem 2015 roku zamykaliśmy się na kilka miesięcy w południowej Francji, aby rozwinąć naszą prostotę dźwięku podczas sesji prób. Bawiliśmy się z zasłoniętymi oczami, czasami pracując na wolnym powietrzu, czasami w mieście, absorbując miejską energię, cały czas słuchając rezonansu. Inspiracją jest to, że muzyka stara się odzwierciedlać wewnętrzne ja, które jest we wszystkich rzeczach, a powstałe w ten sposób utwory mają czystą i organiczną czystość dźwięku, jakby były kształtowane przez pory roku, kalejdoskop, w którym rytmiczne melodie i dźwiękowe tekstury zderzają się i mieszają.” Davy Sur jest jednym z niewielu perkusistów zdolnych do poruszania się po otwartych przestrzeniach tej muzyki, a dla Inwardnessa wydobywa ze swoich instrumentów intrygująco delikatny dźwięk. David Amar, za pośrednictwem saksofonu, uskrzydla ten skład. Motywy gitarowe Maćka Pysza to absolutne uzupełnienie ich niebywałego formatu muzycznego. Ich debiutancki album "Space Jazz", wydany przez Ozella Music jest wciągający i daje poczucie przedsmaku czegoś wielkiego.

The first musical contact of these three artists was established at a concert in Morocco in 2014. A year later they met again, this time in the south of France. They spent several months in isolation, looking for new forms of interaction. The result of their meeting is a free, smooth sound, silence pierced by subtle noise and a whisper. In this project Inwardness Maciek Pysz joins forces with two French artists: Davy Sur and David Amar, creating expansive, open and poetic music developed in southern France and evoking Morocco's open spaces: organic and raw, while looking for introspection and "space". "We met accidentally during a concert in Morocco in 2014. We exchanged our concepts of life, our ways of thinking about music. It was artistic love at first sight! We decided to meet again to create a musical workshop that would resonate with our ethics and introduce groundbreaking compositional techniques in which every personality, poetic soul and sense of the nomad, mixed in the same breath. In summer of 2015, we closed ourselves for several months in southern France to develop our simplicity of sound during a rehearsal session. We had lot of fun, sometimes working in the open air, sometimes in the city, absorbing urban energy, listening to resonance all the time. The inspiration is that the music tries to reflect the inner self that is in all things, and the resulting songs have a pure and organic sound purity, as if they were shaped by different periods of the year, a kaleidoscope in which rhythmic melodies and sound textures collide and mix. " Davy Sur is one of the few drummers capable of navigating the open spaces of this music. David Amar thanks to his saxophone, wings this ensemble. Guitar themes of Maciek Pysz are an absolute complement to their incredible musical format. Their debut album "Space Jazz", released by Ozella Music, is addictive and gives a sense of a foretaste of something great.

Maciek Pysz (PL) - gtr,
David Amar (FR) – voc, kbds, ss,
Davy Sur (FR) – dr, perc

21:30  Izabella Effenberg/Anton Mangold

Izabella Effenberg to pierwsza Polka, która zdecydowała się studiować wibrafon jazzowy i poświęciła się grze na tym instrumencie. Należy do niewielu kobiet na świecie czynnie praktykujących jazzowy wibrafon oraz niespotykane instrumenty jak array mbira czy szklana harfa. Laureatka prestiżowej nagrody Miasta Norymbergii za dokonania artystyczne. Od 2014 r. organizuje festiwal wibrafonowy „Vibraphonissimo“ w regionie Norymbergii. Jest beneficjentką wielu znaczących nagród, stypendiow i dotacji za działalność muzyczną. Współdziała z Radio Bawarskim (BR) oraz z polskim Konsulatem w Monachium. Wspolpracowała m.in. z Wladyslawem Sendeckim, Larsem Danielssonem, Magnusem Ostromem, Nilsem Landgren, Janem Lundgren, Katja Riemann, Andrzejem Olejniczakiem, Krzysztofem Scieranskim, itd. Na scenie Izabelli będzie towarzyszyć Anton Mangold. Pochodzi z Schweinfurt i należy do najbardziej obiecujących muzyków jazzowych swojego pokolenia. W 2017 roku otrzymał nagrodę kulturalną miasta Schweinfurt. Jest wszechstronnnie wykształcony w muzyce klasycznej jako harfista oraz jazzowo jako saksofonista. Współpracuje z wieloma projektami zarówno muzyki klasycznej jak i jazzowej oraz wybitnymi muzykami z Niemiec. Ten duet to poszukiwanie pomostu miedzy różnymi muzycznymi kierunkami w których improwizacja gra podstawowa role, a także własnego świata dźwięków, wzajemnej inspiracji oraz komunikacji pomiędzy szerokim spektrum instrumentalnym. To także projekt który Izabella prowadzi od kilku lat poszerzając skład od trio do septetu „Cuentame” (CD 2015 nagrane w Radio Bawarskim i wsparte przez Urzad Kultury Miasta Norymbergii).

Izabella is one of very few female Jazz vibrafonists in Europe and the first from Poland.
During her studies in Poland and Germany she received various scholarships und won several prices in competitions both for perfomance and composition. Her Cd "IZA" was awarded 3rd place at the 38th Annual Jazzstation Awards 2016 and she received the cultural prize of the city of Nürnberg 2018. Apart from that she founded a annual Vibraphon festival in Nürnberg/Fürth in order to introduce her instrument to a wider public. Besides her career as Vibraphon soloist and Bandleader she started to write and arrange her own music for different Bands in a variety of musical styles. Her debut CD „Cuéntame“ was recorded at the Bayrischer Rundfunk and supported by the cultural department of the city of Nuremberg.
She played with different well known musicians such as Wladyslaw Sendecki, Lars Danielsson, Magnus Ostrom, Nils Landgren, Jan Lundgren, Katja Riemann, Andrzej Olejniczak or Krzysztof Scieranski. In Gliwice Izabella will be accompanied by Anton Mangold on the stage. He comes from Schweinfurt and belongs to the most promising jazz musicians of his generation. In 2017 he received the cultural prize of the city of Schweinfurt. He is educated in classical music as a harpist and jazz as a saxophonist. He works with many projects of both classical and jazz music as well as outstanding musicians from Germany. This duo is a search for a bridge between various musical directions in which improvisation plays a fundamental role, as well as their own world of sounds, mutual inspiration and communication between a wide instrumental spectrum. Izabella presents also the very rare instrument Array Mbira. The array is a hand - crafted modern instrument with a unique harp or bell.
Izabella also plays a glass harp (angelic organ, singing glasses. This very interesting instrument made of special handmade, tuned wine glasses is played by running the fingers around the rim of the glasses.

Izabella Effenberg (PL) – vib, mbira,
Anton Mangold (DE) - harp

Jazovia (Centrum Kultury Jazovia)
Gliwice
zobacz na mapie

Wybierz miejsca (widownia jest nienumerowana )

bilet normalny
30,00zł
Dodaj bilet
Ważne informacje:

Bilety w koszyku

0 0,00

Najbliższe wydarzenia

wtorek,
3 marca 2020
godz. 19:00

kup bilet
czwartek,
5 marca 2020
godz. 20:00

kup bilet
piątek,
6 marca 2020
godz. 20:00

kup bilet
Bilet dodany do koszyka, zobacz podsumowanie na dole strony
Bilet usunięty koszyka, zobacz podsumowanie na dole strony